Al-Hasyr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 19

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.