Al-Hasyr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 15

(Mereka adalah) seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka dan bagi mereka azab yang pedih.