Al-Hasyr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 1

Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.