Al-Mujaadilah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 21

Allah telah menetapkan: 'Aku dan rasul-rasul-Ku pasti menang'. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.