Al-Mujaadilah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 17

Harta benda dan anak-anak mereka tiada berguna sedikit pun (untuk menolong) mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.