Al-Mujaadilah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 15

Allah telah menyediakan bagi mereka azab yang sangat keras, sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan.