Al-Hadiid

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 3

Dialah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Lahir dan Yang Batin; dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.