Al-Hadiid

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 26

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan Kami jadikan kepada keturunan keduanya kenabian dan Al Kitab, maka di antara mereka ada yang menerima petunjuk dan banyak di antara mereka fasik.