Al-Hadiid

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 2

Kepunyaan-Nya lah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.