Al-Hadiid

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 15

Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu dan tidak pula dari orang-orang kafir. Tempat kamu ialah neraka. Dialah tempat berlindungmu. Dan dia adalah sejahat-jahat tempat kembali.