Al-Hadiid

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 1

Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah (menyatakan kebesaran Allah). Dan Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.