Al-Waqi'a

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 94

Dan masuk neraka