Al-Waqi'a

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 92

Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan lagi sesat,