Al-Waqi'a

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 89

maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta surga kenikmatan.