Al-Waqi'a

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 86

maka mengapa jika kamu tidak dikuasai (oleh Allah)?