Al-Waqi'a

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 85

dan Kami lebih dekat kepadanya daripada kamu. Tetapi kamu tidak melihat,