Al-Waqi'a

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 79

tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan.