Al-Waqi'a

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 76

Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui,