Al-Waqi'a

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 72

Kamukah yang menjadikan kayu itu atau Kami-kah yang menjadikannya?