Al-Waqi'a

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 68

Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum.