Al-Waqi'a

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 57

Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan (hari berbangkit)?