Al-Waqi'a

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 56

Itulah hidangan untuk mereka pada hari Pembalasan'.