Al-Waqi'a

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 51

Kemudian sesungguhnya kamu hai orang yang sesat lagi mendustakan,