Al-Waqi'a

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 48

apakah bapak-bapak kami yang terdahulu (dibangkitkan pula)?'