Al-Waqi'a

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 26

akan tetapi mereka mendengar ucapan salam.