Al-Waqi'a

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 24

Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.