Al-Waqi'a

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 2

terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan (disangkal).