Al-Waqi'a

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 11

Mereka itulah orang yang didekatkan (kepada Allah).