Ar-Rahman

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 62

Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi.