Ar-Rahman

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 60

Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).