Ar-Rahman

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 5

Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.