Ar-Rahman

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 43

Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang berdosa.