Ar-Rahman

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 41

Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka.