Ar-Rahman

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 4

Mengajarnya pandai berbicara.