Ar-Rahman

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 22

Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.