Ar-Rahman

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 2

Yang telah mengajarkan Al Qur'an.