Ar-Rahman

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 10

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk (Nya).