Al-Qamar

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 9

Sebelum mereka, telah mendustakan (pula) kaum Nuh maka mereka mendustakan hamba Kami (Nuh) dan mengatakan: 'Dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman'.