Al-Qamar

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 55

di tempat yang disenangi di sisi Tuhan Yang Berkuasa.