Al-Qamar

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 47

Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) dan dalam neraka.