Al-Qamar

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 4

Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan (dari kekafiran),