Al-Qamar

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 29

Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap (unta itu) dan membunuhnya.