Al-Qamar

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 21

Maka betapakah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.