Al-Qamar

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 2

Dan jika mereka (orang-orang musyrikin) melihat sesuatu tanda (mukjizat), mereka berpaling dan berkata: '(Ini adalah) sihir yang terus menerus'.