Al-Qamar

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 15

Dan sesungguhnya telah Kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?