Al-Qamar

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 12

Dan Kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan.