An-Najm

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 8

Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi,