An-Najm

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 5

yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat,