An-Najm

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 39

dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.