An-Najm

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 35

Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang gaib sehingga dia mengetahui (apa yang dikatakan)?